Structuur

Bestuur RTV:

Mevr. S.N. Genc (voorzitter) J.M.W. Croes (penningmeester) Mevr. L.L. Rooijakkers (secretaris) Mevr. D. Landman (lid)

 

 

 

 

 

 

 

Commissie van Toezicht en Beheer van het “W.S. Burgerfonds” :
W.J. Knappers
K.H. Phoa
A.J.M. Schulten
S.N. Genc (q.q.)
J.M.W. Croes (q.q.)

Financiële commissie:
P. van Hamond
H.H.L. van der Heijden
R.E. van Baaren

Commissie Studieclub:
A.K.J. Kaptein
R.E. van Baaren
Mevr. A. Eggink
Mevr. S. Kasi
Mevr. B.I. Pluijmers

Commissie nieuwe leden:
Mevr. R.M.M. te Voortwis
Mevr. D. Landman
M. M. Steens

Lustrum commissie:
Mevr. L.L. Rooijakkers (voorzitter)
J.M.W. Croes (penningmeester)
T. van Adrichem
Mevr. M.J. Fokkema
P.P.B.M. van der Kroft
I. Vecovski

Young professionals:
Mevr. L.L Rooijakkers
Mevr. J. Surtea