Privacyverklaring

Privacyverklaring website Rotterdamse Tandartsen Vereniging

De Rotterdamse Tandartsen Vereniging is een vereniging van tandartsen die streeft naar optimale kennis en zorg voor patiënten in Rotterdam door het organiseren van lezingen en samenwerking met organisaties op het gebied van de gezondheidszorg.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die ons iets vertellen over u. Voorbeelden daarvan zijn uw naam, adres of geboortedatum. Het betreft alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen.
U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u contact met ons hebt of onze website bezoekt.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:

Levering van diensten
Wanneer u ons een vraag wilt stellen naar aanleiding van onze website, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om deze vraag te kunnen beantwoorden. Voorbeelden van benodigde persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam en emailadres. U bent zelf vrij om te bepalen welke andere contactgegevens u met ons wilt delen als u op een andere manier
contact met ons wenst.

Beveiliging en optimalisering van de website
Wanneer u onze website bezoekt verwerken wij uw IP-adres. Dit is het nummer van uw computer, tablet of mobiel op internet, waarmee u zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons. Wanneer er sprake is van misbruik van de website, zal met behulp van dit IP-adres geanalyseerd worden wie de bron is van dit misbruik. Wij zien ook met welk toestel u onze website bezoekt: met een computer, tablet of mobiel. En welk besturingssysteem en webbrowser u gebruikt. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat u de inhoud ziet op de manier die bij uw toestel past.

Goed om te weten:
Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen het IP-adres opslaan. Wij kunnen niet altijd garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoek u onze site bijvoorbeeld vanuit de VS, dan kan het ook buiten Europa worden opgeslagen.

Van wie hebben wij persoonsgegevens?
Van iedereen die direct contact heeft (gehad) met ons of onze website heeft bezocht.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Hieronder ziet u welke persoonsgegevens wij verzamelen en dus ook kunnen gebruiken:
• Gegevens over wie u bent, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en IP-adres.

Waarvoor gebruiken wij ze?
• Wij willen u natuurlijk persoonlijk aanspreken als wij uw vraag beantwoorden. En het goede (e-mail) adres gebruiken.
• Wij willen onze website optimaal weergeven op de manier die bij uw toestel en webbrowser past.
• Bij misbruik van de website willen wij de oorzaak analyseren om passende maatregelen te kunnen nemen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
De Rotterdamse Tandartsen Vereniging deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is De Rotterdamse Tandartsen Vereniging gevestigd te Rotterdam aan het Scheepmakershaven 68.

Uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Wilt u uw gegevens wijzigen? Dan maakt u gebruik van uw ‘Recht op correctie’.
U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen. Daarnaast kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen
aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit
onze back-upsystemen verwijderen.

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, of de privacy van anderen geschaad wordt of de uitvoering
uitermate onpraktisch is. Voor bovenstaande verzoeken kunt u ons een e-mail sturen. Voeg bij uw e-mail een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs. Vergeet niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U kunt uw e-mail sturen aan secretariaat@rtvophetnet.nl, met daarin een omschrijving van uw verzoek. U krijgt binnen een maand antwoord.
U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dit kan bij De Rotterdamse Tandartsen Vereniging en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen voor onze systemen en persoonsgegevens om deze te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over
het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen