Geschiedenis

De Studieclub van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging organiseert jaarlijks zes lezingen en bij een lustrum een speciale themadag. Hiermee voldoet ze aan de grote behoefte van de praktiserende tandartsen in de regio om gelijke tred te houden met de snelle wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Gezien het feit dat er landelijk frequent lezingen worden georganiseerd, en dat het aanbod binnen het Post Academisch Onderwijs groot is, wordt het voor de Studieclub steeds moeilijker om vernieuwende thema’s aan te bieden. Toch slaagt ze er dankzij een goed netwerk steeds weer in om gerenommeerde sprekers aan te trekken, die de balans vinden tussen diepgang en praktisch nut. Dit blijkt wel uit het gegeven dat bij elke lezing rond de 180 tandartsen aanwezig zijn.

De eerste Studieclub is als subvereniging van de RTV opgericht in 1931. Hiervoor werden maximaal twintig tandartsen gevraagd.

De Studieclub had tot doel de tandheelkundige wetenschap te bevorderen door lezingen en patiëntendemonstraties en door het laten circuleren van een portefeuille met wetenschappelijke tijdschriften.

Men hoopte door deze subvereniging “waarin iedereen zijn wetenschappelijk werk kon verrichten en naar buiten brengen, de zelfstudiezin van de leden te bevorderen tot heil van de tandarts en zijn patiënten”.

De tweede Studieclub, opgericht in 1952, wilde het niveau van de zittende tandartsen op gelijk niveau brengen met dat van de tandartsen van de nieuwe tandartsenstudie, die in 1947 werd verlengd van vier naar zes jaar.

Vanaf dat moment konden tandartsen uit de hele regio Rotterdam de lezingen van de Studieclub bijwonen, en dat gebeurt nu nog steeds.

De leden van de studieclubcommissie zijn al vanaf de oprichting tandartsen, onder wie altijd enkele specialisten, met een grote affiniteit voor het verhogen van de tandheelkundige kennis en kwaliteit.